Blekning

Att bleka sina tänder innebär att man återställer tänderna så att de blir så vita
som de en gång har varit, ofta med ett mycket fint resultat. Det finns idag flera
metoder för att få vitare tänder.

Ett enkelt och skonsamt sätt att bleka tänderna är att använda ett milt blekmedel som
appliceras på tänderna med hjälp av en tunn och smäcker plastskena.

Skenan kan användas antingen medan man sover eller under några timmar på dagen.
När skenan ska framställas tar tandläkaren ett avtryck av dina käkar för att göra en modell,
p
å modellen anpassas sedan en skena.

Metoden skadar inte tänderna, men under tiden man utför blekningen kan man uppleva
ilningar, d
essa upphör snart efter det att blekningsproceduren avslutats.

Vill du veta mera – fråga oss!