Implantat

Tandimplantat är en konstgjord ersättning för en förlorad tandrot.

Implantatet opereras in i käken och på implantatet kopplas sedan en teknikerframställd
tandkrona. Denna fungerar i
 mångt och mycket som en riktig tand och känns också som
en egen tand.

Vi arbetar företrädesvis med ITI Straumann, som är ett  schweiziskt system med god
vetenskaplig dokumentation, och är ett av världens mest beprövade.

Klicka på logotypen nedan för mer information.