Behandling mot snarkning

En bettskena mot snarkning har som uppgift att hålla din underkäke i ett framdraget läge medan du sover. Då öppnar sig luftvägarna och andningen underlättas, vilket motverkar såväl andningsuppehåll som snarkning.

Snarkning är ett problem som skapar stor olägenhet,  såväl för den som snarkar som för
omgivningen.

Ofta hänger snarkning samman med ett tillstånd som benämns “obstruktion sömnapné-
syndrom” eller OSAS. 
Detta är ett tillstånd som innebär att man ett antal gånger under sömnen slutar att andas – vilket leder till uppvaknande och stör sömnen. Detta utgör ett kroniskt stresstillstånd, som kan få konsekvenser för den allmänna hälsan.

Om man lider av OSAS är man berättigad till sjukvårdande behandling. I vissa fall kan det vara aktuellt att göra en bettskena hos tandläkaren. Denna behandling ersätts i så fall av landstinget enligt samma principer som annan medicinsk behandling, om man har remiss från läkare.

Vi samarbetar sedan många år med FysiologLab, Riddargatan 12.

FysiologLab utreder och föreslår behandling, varefter vi tillverkar en skena som ofta avhjälper sömnapnéerna helt eller delvis.

Under de senaste 10 åren har vi försett hundratals patienter med bettskenor mot sömnapné och snarkning. Enligt vår erfarenhet är den bästa typen av skena den som utformas enligt
SomnoMed.

På SomnoMeds hemsida kan man läsa mycket mera om snarkning och sömnapné.
Klicka på nedanstående länk, så kommer du dit.

Fråga gärna oss om du vill veta mera om bettskena mot snarkning och sömnapné.