Behandlingar

Vi behandlar vuxna och barn och utför alla typer av tandbehandling.

  • Förebyggande tandvård
  • Behandling av tändernas sjukdomar
  • Fullständig implantatbehandling
  • Behandlar tandvårdsrädda
  • Tandblekning
  • Behandling mot snarkning och sömnapné
  • Bettskenor

Om du behöver remitteras till specialist inom kirurgi, rotbehandling, tandlossning, tandreglering eller barntandvård, så har vi ett nätverk av specialister som vi samarbetar med sedan många år.